Kalendář

Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava (TZL)


10. 9. 2022 11. 9. 2022

So - klasická trať –centrum: Rusava – start: 12:00 – doprava: osobními auty v 9:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: penzion – terén: kopcovitý terén s hlubokými údolími a plynule tvarovanými hřbety. Smíšený les s převahou list-náče (buku). Kůrovec jen lokálně. Povětšinou dobře průběžný, v části plošné odrůstající porosty. Střední hustota cest. Občasné skály, balvany, kameny, prameniště a bažinky – přihlášky do 29. srpna
Ne - krátká trať –centrum: Rusava – start: 10:00 – doprava: osobními auty v 7:00 z Brna – terén: svažitý terén. Spodní pasáž prostoru je odrůstající smíšený plošný hustník po větrné kalamitě s kameny, prameništi, bažinkami a rýhami. Horní pasáž více listnatá, otevřenější s balvany, skálami a kamennými poli. Malá hustota komunikací – přihlášky do 29. srpna – návrat okolo 17:00

Zobrazit celý kalendář