MČR štafet a MČR klubů

MČR štafet a MČR klubů


8. 10. 2022 9. 10. 2022

Mistrovství ČR štafet (PHK) –štafety –centrum: Hajnice-Výšinka – start: 11:00 – doprava: osobními auty v 7:00 z Brna – vedoucí: Libor Zřídkaveselý – ubytování: penzion – terén: podhorský terén v nadmořské výšce 450 – 570 m n. m. s velkým množství kamenů, skalek a terénních detailů. Střídají se zde různé stupně průběžnosti, od rychlých pasáží v čistém lese po pomalé prodírání v hustníkách. V prostoru se nachází středně hustá síť cest – přihlášky do 26. září
Mistrovství ČR klubů (PHK) –družstva –centrum: Hajnice-Výšinka – start: 9:30 – terén: podhorský terén v nadmořské výšce 450 – 570 m n. m. s velkým množství kamenů, skalek a terénních detailů. Střídají se zde různé stupně průběžnosti, od rychlých pasáží v čistém lese po pomalé prodírání v hustníkách. V prostoru se nachází středně hustá síť cest – přihlášky do 26. září – návrat okolo 18:00

Zobrazit celý kalendář