Dotace od města Brna

Děkujeme městu Brnu za poskytnutou dotaci na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže našeho oddílu pro rok 2022.