Dotace od města Brna

Děkujeme městu Brnu za poskytnutou dotaci na podporu sportovní činnost dospělých členů našeho oddílu pro rok 2022.