Vracovské tréninky – informace

Pátek – večer – noční mapový trénink

 • strat – cca. 17:30
 • T1 – 6,8 km – 19 k; T2 – 4,9 km – 12 k; T2 – 3,0 km – 8 k
 • start, cíl poblíž hřiště
 • mapa 1 : 10 000, E = 2,5 m; kompletní
 • tempo – AP1/AP2, na kontrolách SI (kontaktní, bez reflexů)
 • zaměření na navigaci ve ztížených podmínkách = přemýšlej, jak se co nejbezpečněji navigovat, čeho se dá
  chytit (jaké informace jsou „bezpečné“); pečlivě pracovat s buzolou; tratě T1 s motýlem

Sobota – dopoledne – vrstevnicová mapa

 • strat – cca. 9:50
 • T1 – 7,2 km – 13 k; T2 – 4,5 km – 10 k; T2 – 3,4 km – 9 k
 • start, cíl 4,4 km (0,8 km od parkoviště)
 • mapa 1 : 10 000, E = 2,5 m; reliéf, voda (+ několik známých oplocenek)
 • tempo – AP2 (svižně, ale kontrolovaně), na kontrolách SI (kontaktní); start dle startovky
 • navigace podle vrstevnic – vnímání zásadních tvarů reliéfu (občas vyřešit informační vakuum mezi nimi),
  vše pod dohledem buzoly

Sobota – odpoledne – kombotech

 • start – cca. 14:40
 • 3 okruhy zaměřené na techniky práce s buzolou – had + koridor + linie (délky jsou součty všech 3 okruhů)
 • T1 – 9,7 km; T2 – 6,1 km (obojí lze zkrátit)
 • start, cíl 3,3 km (od aut 1,5 km, parkování na hřišti)
 • mapa 1 : 10 000, E = 2,5 m; různé úpravy
 • had – zaměř se na přesný odběh od kontroly, častou změnu směru, plynulou navigaci na krátkých
  postupech (mapa bez cest)
 • koridor – soustřeď se na udržení přímého směru, vnímej informace okolo čáry, přebíhání linií; dohledávky
  budou jednoduché
 • linie – čára vede podél reliéfu (mapa jen vrstevnicovka) + místy uhne volně do terénu – soustřeď se na
  sledování linie a na moment odbočení + následný směr k další duně
 • tempo – volné (AP1), na kontrolách malé i velké lampiony (bez SI); start bude volný, okruhy lze běžet
  v libovolném pořadí i libovolném směru

Neděle – dopoledne – hromadný start

 • start – cca. 10:30
 • H (T1) – 11,0 km – 26 k; D (T2) – 7,3 km – 18 k; HD (T3) – 5,7 km – 14 k
 • start, cíl 2,5 km (od aut 0,9 km, parkování zde)
 • mapa 1 : 10 000, E = 2,5 m; kompletní
 • tempo – závodní, na kontrolách SI (AIR)
 • kontaktní závod (farstované hagaby) v porostově členitém prostředí (mapa může být místy neaktuální)

Marek Cahel, Evžen Pekárek, Libor Zřídkaveselý